Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer lato 2017

Data wydania: lato 2017

Ogrzewanie wielkogabarytowych zaworów i zasuw w przemyśle hutniczym, gazowniczym, metalurgicznym i innym z wykorzystaniem elastycznych pokrowców termoizolacyjno-grzewczych

Edward Pęcak

Strona: 48
Kategoria: Systemy grzewcze

W przemyśle hutniczym, metalurgicznym, gazowniczym, elektrociepłowniczym, koksowniczym, chemicznym itp. media do procesu i z procesu technologicznego przesyłane są ciągami rurowymi o dużych średnicach, np. 300, 400, 600, 800 lub 1000 mm. Przepływ mediów gazowych i wody przemysłowej w rurociągach tych jest regulowany zaworami i zasuwami o bardzo dużych wymiarach gabarytowych. W celu zapewnienia ciągłości przepływu medium oraz utrzymania jego temperatury technologicznej zawory te wraz z częścią rurociągów należy ogrzewać. Ze względu na rozmiary i kształt zaworów projektowanie systemu grzewczego

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex