Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: ochrona przeciwpożarowa


eStrażak – system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

Konrad Ciebień

Strona: 53

Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych wymaga jednoczesnej redukcji ryzyka powstania pożaru oraz, w przypadku jego zaistnienia, skutecznego powstrzymania rozprzestrzeniania, jak najszybszego ugaszenia oraz minimalizacji strat ludzkich i materialnych. Czynnikami o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa są: sprawność właściwie zaprojektowanej instalacji przeciwpożarowej oraz znajomość i umiejętność przestrzegania ustalonych procedur przez obsługę. Powyższe czynniki mogą spowodować brak możliwości uruchomienia instalacji gaśniczej w momencie zaistnienia sytuacji awaryjnej bądź przeprowadzenie akcji z opóźnieniem, niewłaściwie lub z niepotrzebnym narażeniem życia.

Praktyczne aspekty realizacji zadań PSP wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na terenie woj. łódzkiego

Paweł Pławski

Strona: 63

Pojęcie bezpieczeństwo przemysłowe obejmuje bardzo szeroki zakres działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom występującym w zakładach przemysłowych. W szczególności dotyczy to zakładów, na terenie których są przetwarzane lub znajdują się niebezpieczne substancje chemiczne, określanych jako zakłady dużego (ZDR) lub zwiększonego ryzyka (ZZR) zaistnienia poważnej awarii przemysłowej.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex