Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer jesień 2010 (19)

Data wydania: jesień 2010 (19)

Kiosk analizatorów

Michał Domaniewski

Strona: 19
Kategoria: Strefy Ex

Kiosk analizatorów jest obiektem o dużej złożoności zarówno pod względem samej konstrukcji, jak też pod kątem uzgodnień, jakie trzeba przeprowadzić w fazie projektowania i budowania lub modernizacji instalacji technologicznej. Jego projektowanie rozpoczyna się w momencie przekształcania licencji technologicznej na projekt bazowy. Lokalizacja kiosku musi znaleźć się na rysunkach pokazujących rozmieszczenie aparatów technologicznych i orurowania (Plot Plan). W tok projektowania należy włączyć wszystkie branże, rozpoczynając od branży technologicznej poprzez branżę budowlaną, sanitarną, mechaniczną, elektryczną, a kończąc na branży KiA.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex