Magazyn EX :: Reklama i artykuły sponsorowane w Magazynie Ex
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Reklama i artykuły sponsorowane

Zasady współpracy z Magazynem Ex

Informacja o czytelnikach i dystrybucji Magazynu Ex

Kwartalnik Magazyn Ex wydawany przez Automatic System Enegineering (ASE) stanowi jedyne w Polsce pismo naukowo-techniczne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Przeznaczone jest dla inżynierów specjalistów pracujących w zakładach, w których występuje zagrożenie wybuchem gazów lub pyłów, a więc:

 • w przemyśle petrochemicznym i chemicznym,
 • w energetyce,
 • w gazownictwie,
 • w bazach i terminalach paliwowych,
 • w przemyśle spożywczym, farbiarskim i wielu innych gałęziach przemysłu.

Magazyn Ex – przeznaczony dla wyższego szczebla inżynierskiego – trafia do osób, które podejmują decyzje o wyborze konkretnych produktów, rozwiązań lub usług bądź opiniują te rozwiązania w sposób rozstrzygający. Dociera do największych polskich zakładów przemysłowych. Są wśród nich wszystkie znaczące zakłady z branży procesowej, jak ORLEN, POLICE czy LOTOS, jest reprezentowany kompletny przekrój przemysłu chemicznego z zakładami farmaceutycznymi na czele i wszystkie te zakłady, gdzie występują strefy zagrożone wybuchem, są najlepsze biura projektowe, służby nadzoru i ratownictwa.

Z analizy badań przeprowadzonych wśród naszych prenumeratorów wynika poniższa struktura czytelników Magazynu Ex

 • wyższy szczebel zarządzający – 12%;
 • średni szczebel zarządzający – 18%;
 • projektant – 14%;
 • eksploatator – 37%;
 • służby nadzoru – 5%;
 • nauka – 2%;
 • inni – 12%.

Kwestie zabezpieczenia przeciwwybuchowego stanowią istotny, ale nie jedyny zakres odpowiedzialności i zainteresowań naszych Czytelników. Do szczególnie ważnych obszarów ich specjalizacji należy m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, automatyka oraz opomiarowanie.

W Magazynie Ex publikują swoje artykuły najwybitniejsi specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: naukowcy i praktycy. Wiele miejsca Magazyn Ex poświęca automatyce – nie tylko w zakresie przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Nakład pisma wynosi ok. 3000 egzemplarzy. Magazyn Ex rozchodzi się wyłącznie w prenumeracie. Jest także rozdawany na wielu specjalistycznych konferencjach i targach.

Wysoka wartość merytoryczna Magazynu Ex sprawia, że pismo bardzo długo zachowuje swoją aktualność. Z naszych kontaktów z czytelnikami wiemy, że archiwalne numery Magazynu Ex są pieczołowicie przechowywane, a specjalista sięga po nie w zależności od swoich potrzeb, wyszukując potrzebny mu akurat artykuł. Numery monograficzne Magazynu Ex (np. poświęcone energetyce, petrochemii lub bazom paliw) rozdawane są na konferencjach i szkoleniach związanych z daną branżą.

Magazyn Ex stanowi zatem idealne medium informacyjno-promocyjne dla dostawców specjalistycznych produktów i usług dla przemysłu.

Terminy edycji kolejnych numerów pisma to: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Aby zamieścić reklamę, wkładkę lub artykuł sponsorowany w Magazynie Ex prosimy o kontakt z redakcją.

Reklama w Magazynie Ex

Proponujemy Państwu zamieszczenie w Magazynie Ex klasycznej reklamy prasowej w postaci ogłoszenia.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji reklamy jeżeli pozostaje ona w konflikcie interesów z wydawcą naszego pisma.

Artykuły merytoryczne sponsorowane

Pragniemy Państwa zainteresować bardzo skutecznym kanałem dotarcia do docelowych klientów poprzez publikację artykułu specjalistycznego na temat stosowanych przez firmę rozwiązań w kwartalniku „Magazyn Ex”.

Specjalistyczny artykuł napisany przez pracowników firmy będzie stanowił przekonującą prezentację kompetencji firmy, porównywalną do wystąpień podczas konferencji technicznych. W przeciwieństwie do tych prelekcji tekst artykułu będzie znacznie dłużej żył w świadomości czytelników, zaś opis rozwiązania może być znacznie bardziej wyczerpujący.

Nasze doświadczenia związane z wieloletnim wydawaniem kwartalnika wskazują, że publikacja wartościowego merytorycznie artykułu owocuje często długotrwałą współpracą, a pozytywne efekty publikacji mogą się ujawnić nawet po wielu latach w postaci cennego kontaktu.

Proponujemy publikację artykułu, który zajmie 3 strony naszego kwartalnika, a więc maksimum 6 stron standardowego maszynopisu A4 z kilkoma zdjęciami. Artykuł powinien mieć charakter merytoryczny i opisywać problem wraz z jego rozwiązaniem, którym może być produkt firmy. Może również dotyczyć rozwiązania ogólnie znanego – w tym przypadku fakt publikacji wartościowego merytorycznie artykułu będzie wskazywał na kompetencję pracowników firmy. Oczywiście zastrzegamy sobie ocenę treści artykułu i jeżeli uznamy, że nie spełnia on merytorycznych kryteriów – odmówimy jego publikacji.

Dlaczego to się opłaca?

Kosztem publikacji tego artykułu będzie reklama o rozmiarze 1 strony. W tej cenie otrzymujecie Państwo:

 • ściśle zorientowany target 3 000 zainteresowanych specjalistów,
 • skład i opracowanie graficzne w eleganckim layoucie,
 • wydruk i dystrybucję,
 • kontekst kompetencyjny i prestiżowy renomowanego kwartalnika.

Porównując koszt tej inwestycji z przygotowaniem, wydrukiem i rozesłaniem ulotki reklamowej do 3 000 odbiorców korzyści są ewidentne.

Partnerów zainteresowanych tą formą współpracy z Magazynem prosimy o kontakt z redakcją.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex