Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer jesień 2010 (19)

Data wydania: jesień 2010 (19)

Utrzymanie ruchu maszyn wirujących oparte o znajomość aktualnego stanu technicznego urządzeń

Jacek Stec

Strona: 70

W energetyce zawodowej już od wielu lat funkcja obchodowych bloku wpisuje się w schemat pozyskiwania informacji o pracujących urządzeniach. Rezultatem ciągłego, wizualnego nadzoru powinny być działania zapobiegające lub minimalizujące skutki awarii. Jednak najczęstszym efektem prowadzenia okresowego obchodu urządzeń są raporty typu „nic się nie dzieje” lub „żadne akcje korekcyjne nie są wymagane”. Osoby prowadzące wzrokową kontrolę urządzeń nie są bowiem w stanie wniknąć do ich wnętrza. W rezultacie urządzenia ulegają uszkodzeniom w sposób niespodziewany, generując przy tym ogromne straty produkcyjne. Nowe podejście do pozyskiwania informacji o stanie technicznym pracujących urządzeń, wprost z obiektu, daje osobom odpowiedzialnym za prowadzenie procesu oraz za utrzymanie ruchu zdecydowanie większą wiedzę o aktualnym stanie technicznym urządzeń niż kiedykolwiek wcześniej. Wprowadzane ostatnio zautomatyzowane systemy diagnostyczne przekazują informacje o stanie urządzeń w sposób ciągły oraz sygnalizują potencjalne uszkodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, gwarantującym czas na podjęcie stosownej akcji prewencyjnej.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex