Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer jesien 2014

Data wydania: jesien 2014

Urządzenia i instalacje dla stref zagrożonych wybuchem i pożarem na platformach stacjonarnych

Grzegorz Pettke

Strona: 16
Kategoria: Strefy Ex

Poszukiwania ropy i gazu, jak również metali (konkrecji) ważnych dla gospodarki światowej, a także coraz bardziej zawężające się zasoby i możliwości ich pozyskania na lądzie, spowodowały w latach 70. ub. stulecia wzrost zainteresowania, szczególnie państw nadmorskich, akwenami do nich przyległymi. Pierwsze odkrycia zasobnych złóż na morzach spowodowały dynamiczny rozwój przemysłu offshore związanego głównie z budową platform i instalacji wydobywczych oraz przetwórczych ropy i gazu. Rozpoczęto budowę wielu typów instalacji, począwszy od platform stacjonarnych poprzez mobilne, w tym statki wiertnicze, kończąc na zespołach platform stałych – modułach grupujących platformy wiertnicze, wydobywcze, magazynowe, produkcyjne, hotelowe itp.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex