Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer lato 2016

Data wydania: lato 2016

Komunikacja ryzyka w w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym Cz. II

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 63

Ogólne wytyczne dotyczące treści informacji podawanych społeczeństwu dyrektywa 82/501/EWG – załącznik VII [17] dzielą informację przekazywaną społeczeństwu narażonemu na skutki poważnej awarii na dwie zasadnicze grupy: techniczną i pragmatyczną.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex