Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 1/2013 - wiosna 2013 (29)

Data wydania: 2013-06-01

Numer poświęcony bezpieczeństwu technicznemu oraz bezpieczeństwu funkcjonalnemu.

W numerze:

Strefy Ex

System wspomagający eksploatację urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z PN-EN 60079-17
Grzegorz Czesnowski

Prace normalizacyjne w komitetach technicznych IEC
Thorsten Arnhold

Ochrona przed elektrycznością statyczną w obecności atmosfer wybuchowych. Aktualny stan normalizacji
Jan Maria Kowalski

Uzupełniające zalecenia dotyczące ochrony odgromowej obiektów zagrożonych wybuchem
Andrzej Sowa

ATEX USERS 1999/92/WE – przewodnik zastosowań
Paweł Wąsowicz

Rozwiązania bezprzewodowe w obszarach niebezpiecznych
Rudolph Hauke i Stephan Schultz

Środki ochrony indywidualnej pracowników a ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem
Jan Maria Kowalski, Małgorzata Wróblewska, Anna Mazik

Zarządzanie bezpieczeństwem

Metoda oceny ryzyka poważnej awarii przemysłowej
Kazimierz Lebecki

Zasady zarządzania bezpieczeństwem. Integralność jako nadrzędna zasada porządkująca
Ireneusz Rogala

System zarządzania bezpieczeństwem technicznym w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka. Audyt
Rafał Frączek

Bezpieczeństwo funkcjonalne: określanie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL
Tomasz Barnert

Nie tylko Ex

Centrum Uszczelnień Kablowych – doradztwo, szkolenia i dobór najlepszych rozwiązań technicznych
Wojciech Panfil

Konferencje i szkolenia

Nowe szkolenia z bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
Grzegorz Kulczykowski

Relacje

IX Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje” w Krakowie
Grzegorz Kulczykowski

Bezpieczeństwo i Technologie w Energetyce – ATEX ENERGO 2013
Ireneusz Rogala

Centrum Kompetencyjne Technologii i Oprogramowania w Łodzi – nowy oddział ASE w regionie centralnym

Słowo Redaktora naczelnego

Wymóg integralności zapewnienia bezpieczeństwa
Ireneusz Rogala

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex