Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 3/2011 - jesień 2011 (23)

Data wydania: 2011-09-01

Numer poświęcony energetyce

W numerze:

Strefy Ex

Bezpieczeństwo pracobiorców i robót w strefach zagrożonych wybuchem w energetyce
Roman Stadnicki

Zagrożenie wybuchowe związane ze współspalaniem biomasy i węgla kamiennego w energetyce – wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy
Jacek Czech

Oznaczanie wskaźników pożarowowybuchowych dla pyłów z biomasy
Włodzimierz Kordylewski, Tadeusz Mączka, Wiesław Ostropolski

Wybuch pyłów ciał stałych w przemyśle
Tomasz Sawicki, Tomasz Wiśniewski

Analiza bezpieczeństwa pracy instalacji młynowej bloku energetycznego przy realizacji współmielenia biomasy – badanie HAZOP
Paweł Wąsowicz

Suszarka doświadczalna i laboratoryjna do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Dietmar Segmehl

Silniki elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem pyłów w zakładach energetycznych
Piotr Szymański

Morskie żurawie wydobywcze w wykonaniu przeciwwybuchowym
Rudiger Koch i Wolfgang Pfister

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce – część III
Michał Górny

Detekcja i pomiary

Detekcja gazów w zapewnieniu bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce
Konrad Ciebień

Systemy grzewcze

Kalkulacje zapotrzebowania mocy przewodów grzejnych dla rurociągów i armatury do stref Ex i poza strefami
Tomasz Dudek

Nie tylko Ex

Moduł wejść/wyjść firmy Conta-Clip
Marek Grono

Konferencje i szkolenia

ATEX USER ENERGO – kompleksowy system szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla elektrowni i elektrociepłowni
Ireneusz Rogala

Letnie Seminarium Bezpieczeństwa i Niezawodności w Gdańsku
Ireneusz Rogala

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE
Grzegorz Kulczykowski

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex