Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 1/2011 - wiosna 2011 (21)

Data wydania: 2011-04-01

Numer dedykowany rozwiązaniom automatyki w strefach Ex. W numerze znajdziemy także informację o certyfikacji IECEx oraz aktualnych pracach projektowo-badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

W numerze:

Strefy Ex

Urządzenie iskrobezpieczne z systemem obsługi przestrzeni zagrożonej wybuchem
Jerzy Frączek

Pomiary temperatury i przykłady znakowania urządzeń pomiarowych do przestrzeni zagrożonej wybuchem
Gerard Kałuża

Kiedy pył palny chodzi własnymi drogami
Hans Georg Burchardt

Elektryczność statyczna w procesach technologicznych
Jan Maria Kowalski

VIII Międzynarodowe Sympozjum „Zapobieganie i Zwalczanie Wybuchów Przemysłowych”
Kazimierz Lebecki

Zabezpieczenia urządzeń elektrycznych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
Gerold Klotz-Engman

Certyfikacja IECEx już w Polsce
Michał Górny

Program certyfikacji zakładów serwisowych IECEx
Thorsten Arnhold

Nowe narzędzia i rozwiązania wspomagające zarządzanie ryzykiem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, transportowych oraz atmosfer wybuchowych
Jerzy S. Michalik

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce – część I
Michał Górny

Detekcja i pomiary

Raptor – nowy system pomiaru na zbiornikach
Mariusz Sypuła

Okresowy przegląd urządzeń pomiarowych na zbiornikach wymagany przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r.
Mariusz Sypuła

Tensometryczne układy kontroli ilości medium
Tomasz Zubka

Modelowanie – nowoczesna forma projektowania
Waldemar Cieślakiewicz

Systemy grzewcze

Zagrożenia jakie rokrocznie dotykają urządzenia AKP i sposób ich eliminacji
Mateusz Hoppe

Nie tylko Ex

Połączenia elektryczne w systemach fotowoltaicznych
Marek Grono

Zaciski z połączeniem sprężynowym ZINI / ZACTO dla sygnałów pomiarowych i sterujących
Wojciech Panfil

Relacje

VII Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje”
Grzegorz Kulczykowski

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex