Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer lato 2017

Data wydania: lato 2017

INSPECTOR – EX® Moduł AUR – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Sebastian Ziemian

Strona: 19
Kategoria: Strefy Ex

Jedną z głównych modyfikacji systemu Inspector-Ex, wprowadzonych na prośbę największego w kraju producenta z branży chemicznej, było zaimplementowanie na potrzeby testów tzw. modułu Autonomicznego Utrzymania Ruchu (AUR). Założenie było proste. Moduł AUR miał planować, nadzorować i gromadzić informacje powstające w drodze prowadzenia prac utrzymujących ruch na instalacjach technologicznych. Produktem finalnym miała być dokumentacja pokontrolna tworzona na bieżąco w systemie Inspector-Ex® w sposób całkowicie zautomatyzowany. Forma dokumentu została zaakceptowana uprzednio przez zamawiającego.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex