Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer 1/2015 - wiosna 2015

Data wydania: 2015-05-01

Wiodącym tematem numeru są zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem: cyberataki, kultura bezpieczeństwa, zmiany wprowadzane nową dyrektywą SEVESO III

W numerze:

Strefy Ex

Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych. Odpowiedzialność użytkownika
Michał Górny

Naprawy i remonty urządzeń przeciwwybuchowych Część I. Certyfikacja zakładu naprawczego
Roman Stadnicki

Innowacyjny System Oświetlenia Podstawowego, Awaryjnego i Ewakuacyjnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED
Edward Pęcak

Zarządzanie bezpieczeństwem

Cyberbezpieczeństwo kompleksowe – bezpieczeństwo teleinformatyczne jako element dopełniający dla bezpieczeństwa procesowego
Piotr Ciepiela, Jacek Wałaszczyk

Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jako kluczowy czynnik zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
Ireneusz Rogala, Anna Marasek

Kultura bezpieczeństwa w rozwoju firm i przemysłu
Ireneusz Rogala

Odpowiedzialność zakładów w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
Krzysztof Wójcik

Techniczny i organizacyjny aspekt wdrażania dyrektywy SEVESO III
Marcin Jaros

Praktyczne aspekty realizacji zadań PSP wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na terenie woj. łódzkiego
Paweł Pławski

System TOTAL SAFETY COMMANDER (TSCom) jako nowoczesny środek techniczny do stworzenia i utrzymania standardu bezpieczeństwa w firmie
Anna Marasek

Detekcja i pomiary

Bezpieczeństwo pożarowe systemów przenośników. Kompleksowe rozwiązanie detekcji ognia firmy PATOL LTD
Konrad Ciebień

Nie tylko Ex

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – zmiany w zakresie organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń energetycznych. Wątpliwości interpretacyjne.
Jacek Czech

Relacje

IECEx w Gdańsku!
Ireneusz Rogala

VI Konferencja ATEX ENERGO – Bezpieczeństwo i technologie w energetyce oraz zagrożenia wybuchami pyłów
Ireneusz Rogala

STERGAS 2015 – Konferencja branży gazowniczej

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex