Magazyn EX :: Artykuł
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Numer wiosna 2015

Data wydania: wiosna 2015

Innowacyjny System Oświetlenia Podstawowego, Awaryjnego i Ewakuacyjnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED

Edward Pęcak

Strona: 25
Kategoria: Strefy Ex

Konstruktorzy Grupy Technologicznej ASE podjęli działania przystosowania opraw LED serii 6036 i 6039 produkowanych przez firmę R. STAHL do kompleksowego oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach przemysłowych, jak również na instalacjach zewnętrznych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem pyłów i gazów palnych, tj. 1, 21, 2 oraz 22. Oferowany system spełnia wymagania zawarte w normach: PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex