Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Edward Pęcak


Innowacyjny System Oświetlenia Podstawowego, Awaryjnego i Ewakuacyjnego do przestrzeni zagrożonych wybuchem z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED

Edward Pęcak

Strona: 25
Dział: Strefy Ex

Konstruktorzy Grupy Technologicznej ASE podjęli działania przystosowania opraw LED serii 6036 i 6039 produkowanych przez firmę R. STAHL do kompleksowego oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach przemysłowych, jak również na instalacjach zewnętrznych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem pyłów i gazów palnych, tj. 1, 21, 2 oraz 22. Oferowany system spełnia wymagania zawarte w normach: PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.

Nowoczesna instalacja w Synthos produkująca kauczuki S-SBR

Edward Pęcak

Strona: 22

Słowa kluczowe:
Synthos stworzył i rozwija własny program badawczy w zakresie pozyskania najwyższej jakości kauczuków kolejnych generacji.

Elektryczne ogrzewanie trolei zasilających maszyny koksownicze. Technologiczny proces wytwarzania koksu w bateriach koksowniczych.

Edward Pęcak

Strona: 76

Słowa kluczowe:
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów z branży koksowniczej, specjaliści techniki elektrycznego ogrzewania z firmy ASE wspólnie z projektantami Biura Projektów KOKSOPROJEKT w Zabrzu podjęli działania w celu wyeliminowania niedogodności i zagrożeń, jakie powstają w wyniku gazowego ogrzewania trolei zasilających maszyny koksownicze w zakładach koksowniczych. W tym celu zaprojektowali i wdrożyli elektryczny system ogrzewania trolei z wykorzystaniem taśm samoregulujących się oraz kabli rezystancyjnych szeregowych.

Ogrzewanie powierzchni zbiorników żużla w elektrowni

Edward Pęcak

Strona: 21

Elektryczne elementy grzewcze w postaci taśm samoregulujących i kabli grzewczych są powszechnie stosowane na instalacjach przemysłowych. Podstawowym warunkiem skuteczności i poprawności ogrzewania powierzchni zbiorników, rur, płyt i aparatury procesowej jest dokładne przyleganie elementu grzewczego do ogrzewanej powierzchni

Innowacyjny elektryczny system ogrzewania pokrywy włazu zbiornika

Edward Pęcak

Strona: 30

Słowa kluczowe: zbiornik paliwa
Podczas załadunku przez otwór wlewowy w nieogrzewanej pokrywie włazu temperatura naftalenu spadała poniżej 100°C, powodując zmiany fizykochemiczne. Użytkownik podjął decyzję dodatkowego ogrzania powierzchni pokrywy wraz z układem wlewowym.

Ogrzewanie wielkogabarytowych zaworów i zasuw w przemyśle hutniczym, gazowniczym, metalurgicznym i innym z wykorzystaniem elastycznych pokrowców termoizolacyjno-grzewczych

Edward Pęcak

Strona: 48

W przemyśle hutniczym, metalurgicznym, gazowniczym, elektrociepłowniczym, koksowniczym, chemicznym itp. media do procesu i z procesu technologicznego przesyłane są ciągami rurowymi o dużych średnicach, np. 300, 400, 600, 800 lub 1000 mm. Przepływ mediów gazowych i wody przemysłowej w rurociągach tych jest regulowany zaworami i zasuwami o bardzo dużych wymiarach gabarytowych. W celu zapewnienia ciągłości przepływu medium oraz utrzymania jego temperatury technologicznej zawory te wraz z częścią rurociągów należy ogrzewać. Ze względu na rozmiary i kształt zaworów projektowanie systemu grzewczego

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex