Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: kable


Połączenia ekranów kabli z uziemieniem obudowy - system SAB/SSAB firmy Conta-Clip

Marek Grono

Strona: 74
Dział: Nie tylko Ex

System zacisków z elementami wtykowymi ZST firmy Conta-Clip

Marek Grono

Strona: 67
Dział: Nie tylko Ex

Słowa kluczowe: kable zaciski elektryczne
Firma Conta-Clip w ramach poszerzania swojej oferty zacisków wdrożyła nowy produkt – system zacisków sprężynowych ZST. Jest to system do budowania kompatybilnych gniazd i wtyczek montowany na szynie TS35 o dowolnej liczbie pól. Zaciski te można stosować w układach do 500 V z obciążalnością prądową do 24 A.

Moduł wejść/wyjść firmy Conta-Clip

Marek Grono

Strona: 71
Dział: Nie tylko Ex

Serce każdego budynku z układem automatyki stanowi system sterowania (DCS lub PLC). Jego zadaniem jest zbieranie informacji i odpowiednie ustawianie parametrów. Taki system potrzebuje modułów wejść/wyjść, które umożliwiają kontakt pomiędzy serwerem a czujnikami. Firma Conta-Clip posiada w swojej ofercie moduł Webeasy, który specjalnie skonstruowano do wykonania tego zadania.

Problem szczelności przejść kablowych i rurowych przez ściany i stropy

Wojciech Panfil

Strona: 74
Dział: Nie tylko Ex

Jednym z ważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest dokładne rozgraniczenie strefy bezpiecznej i niebezpiecznej. Szczególnie ważna jest szczelna izolacja ośrodków potencjalnie zagrożonych wybuchem i pożarem. Stąd bierze się istotny konstrukcyjnie problem szczelnego przejścia przez ściany i stropy dla tras kablowych, w tym także kabli ekranowanych oraz rur. Uszczelnienie powinno być nie tylko ognioodporne, ale wytrzymałe na ciśnienie gazów, wybuchy, ciśnienie wody, odchylenia temperatury, promieniowanie gamma oraz duże siły ciągnienia. W przypadku kabli ekranowanych takie przejście powinno zapewniać ochronę przeciwko zakłóceniom elektromagnetycznym i jednoczesne uziemienie ekranów.

Nowa seria zacisków śrubowych Conta-Clip

Wojciech Panfil

Strona: 80
Dział: Nie tylko Ex

Słowa kluczowe: kable zaciski elektryczne
Dział Komponentów ASE od wielu lat dostarcza zaciski nalistwowe do rozdzielnic elektrycznych renomowanej niemieckiej firmy Conta- Clip. Oferta obejmuje trzy zasadnicze typy połączeń: śrubowe, sprężynowe, samozaciskowe.

Centrum Uszczelnień Kablowych – doradztwo, szkolenia i dobór najlepszych rozwiązań technicznych

Wojciech Panfil

Strona: 75
Dział: Nie tylko Ex

Odpowiadając na coraz częstsze sygnały płynące od Klientów, firma Automatic Systems Engineering powołała do istnienia Centrum Uszczelnień Kablowych. Zadaniem Centrum jest doradztwo i dobór rozwiązań technicznych w zakresie uszczelnień przejść kablowych i dławnic oraz szkolenia z zakresu prawidłowego ich doboru i montażu.

Instalowanie kabli i przewodów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem

Stanisław Nowak, Mariusz Kwiatkowski

Strona: 40
Dział: Strefy Ex

Dla użytkownika eksploatującego urządzenia i instalacje w strefach zagrożonych wybuchem istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest prawidłowe, w zależności od rodzaju budowy, wprowadzenie, uszczelnienie i przyłączenie kabli i przewodów. W trakcie szkoleń z zakresu eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) organizowanych przez ASE często padają pytania – jak należy prawidłowo wprowadzać kable lub przewody do urządzeń Ex i jakie kable są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem? Poniższy tekst jest próbą odpowiedzi na te pytania na podstawie norm technicznych, długoletniego doświadczenia zawodowego i dobrej praktyki inżynierskiej oraz ma na celu rozstrzygnąć wątpliwości powstałe w czasie instalowania urządzeń Ex, a także podnieść ogólny stan wiedzy o zagadnieniach ATEX wśród osób pracujących w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.

Przejścia kablowe MTC Brattberg zainstalowane na pierwszym na świecie promie o wyłącznym napędzie gazowym

Wojciech Panfil

Strona: 22
Dział: Komponenty

Słowa kluczowe: kable MTC Brattberg
Na statku zainstalowano przejścia kablowe MCT Brattberg dostarczone przez Centrum Uszczelnień Kablowych Automatic Systems Engineering. Instalacja wykonana w stoczni była dość trudna ze względu na położenie przejść kablowych w trudno dostępnych miejscach. To spowodowało, że przestrzeń robocza była znacznie ograniczona w porównaniu z warunkami w laboratorium.

Ogrzewanie powierzchni zbiorników żużla w elektrowni

Edward Pęcak

Strona: 21

Elektryczne elementy grzewcze w postaci taśm samoregulujących i kabli grzewczych są powszechnie stosowane na instalacjach przemysłowych. Podstawowym warunkiem skuteczności i poprawności ogrzewania powierzchni zbiorników, rur, płyt i aparatury procesowej jest dokładne przyleganie elementu grzewczego do ogrzewanej powierzchni

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex