Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: wpust kablowy


Nowe dławnice barierowe firmy CMP

Marek Grono

Strona: 77
Dział: Nie tylko Ex

Słowa kluczowe: dławnica wpust kablowy
Uszczelnianie kabli w strefach zagrożonych wybuchem jest kluczowym problemem, którego rozwiązanie w znacznym stopniu wpływa na bezpieczeństwo aplikacji. Istnieje wiele sposobów i rozwiązań uszczelniania kabli, jednak najpewniejszym i najbezpieczniejszym jest zastosowanie dławnic barierowych.

Problem szczelności przejść kablowych i rurowych przez ściany i stropy

Wojciech Panfil

Strona: 74
Dział: Nie tylko Ex

Jednym z ważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest dokładne rozgraniczenie strefy bezpiecznej i niebezpiecznej. Szczególnie ważna jest szczelna izolacja ośrodków potencjalnie zagrożonych wybuchem i pożarem. Stąd bierze się istotny konstrukcyjnie problem szczelnego przejścia przez ściany i stropy dla tras kablowych, w tym także kabli ekranowanych oraz rur. Uszczelnienie powinno być nie tylko ognioodporne, ale wytrzymałe na ciśnienie gazów, wybuchy, ciśnienie wody, odchylenia temperatury, promieniowanie gamma oraz duże siły ciągnienia. W przypadku kabli ekranowanych takie przejście powinno zapewniać ochronę przeciwko zakłóceniom elektromagnetycznym i jednoczesne uziemienie ekranów.

System wspomagający eksploatację urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z PN-EN 60079-17

Grzegorz Czesnowski

Strona: 4
Dział: Strefy Ex

Nasza firma, ściśle związana z przemysłem energetycznym, chemicznym, petrochemicznym oraz gazowniczym, opracowała narzędzie dla osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych na instalacjach zlokalizowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Użytkownicy bardzo często, zgłaszając potrzebę o pomoc w zakresie prowadzenia eksploatacji urządzeń oraz omawiając występujące problemy związane z tematem, sami uczestniczyli przy tworzeniu systemu Inspector-Ex.

Centrum Uszczelnień Kablowych – doradztwo, szkolenia i dobór najlepszych rozwiązań technicznych

Wojciech Panfil

Strona: 75
Dział: Nie tylko Ex

Odpowiadając na coraz częstsze sygnały płynące od Klientów, firma Automatic Systems Engineering powołała do istnienia Centrum Uszczelnień Kablowych. Zadaniem Centrum jest doradztwo i dobór rozwiązań technicznych w zakresie uszczelnień przejść kablowych i dławnic oraz szkolenia z zakresu prawidłowego ich doboru i montażu.

Instalowanie kabli i przewodów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem

Stanisław Nowak, Mariusz Kwiatkowski

Strona: 40
Dział: Strefy Ex

Dla użytkownika eksploatującego urządzenia i instalacje w strefach zagrożonych wybuchem istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest prawidłowe, w zależności od rodzaju budowy, wprowadzenie, uszczelnienie i przyłączenie kabli i przewodów. W trakcie szkoleń z zakresu eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) organizowanych przez ASE często padają pytania – jak należy prawidłowo wprowadzać kable lub przewody do urządzeń Ex i jakie kable są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem? Poniższy tekst jest próbą odpowiedzi na te pytania na podstawie norm technicznych, długoletniego doświadczenia zawodowego i dobrej praktyki inżynierskiej oraz ma na celu rozstrzygnąć wątpliwości powstałe w czasie instalowania urządzeń Ex, a także podnieść ogólny stan wiedzy o zagadnieniach ATEX wśród osób pracujących w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex