Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: rozdzielnica


Modernizacja urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania zakładów energetycznych uwzględniająca wymogi dyrektyw ATEX

Piotr Szymański

Strona: 42
Dział: Strefy Ex

Realizacja przepisów zawartych w dyrektywach ATEX 94/9/ WE oraz 1999/92/WE nakłada na zakłady energetyczne wymóg przeprowadzenia modernizacji osprzętu elektrycznego znajdującego się na obiektach zakładu. Celem artykułu jest prezentacja procesu modernizacji urządzeń elektrycznych na liniach nawęglania elektrowni/elektrociepłowni w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Dostawa i montaż systemu ogrzewania elektrycznego instalacji rozdziału gazów płynnych

Wojciech Chojnacki

Strona: 38

W krótkim okresie postoju remontowego rafinerii Dział Grzewczy ASE z powodzeniem zainstalował system ogrzewania elektrycznego. Podczas skomplikowanej operacji logistycznej prace montażowe wykonano zgodnie z harmonogramem. System grzewczy został uruchomiony i bez zastrzeżeń przekazany do eksploatacji.

Instalowanie kabli i przewodów elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem

Stanisław Nowak, Mariusz Kwiatkowski

Strona: 40
Dział: Strefy Ex

Dla użytkownika eksploatującego urządzenia i instalacje w strefach zagrożonych wybuchem istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego jest prawidłowe, w zależności od rodzaju budowy, wprowadzenie, uszczelnienie i przyłączenie kabli i przewodów. W trakcie szkoleń z zakresu eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) organizowanych przez ASE często padają pytania – jak należy prawidłowo wprowadzać kable lub przewody do urządzeń Ex i jakie kable są odpowiednie do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem? Poniższy tekst jest próbą odpowiedzi na te pytania na podstawie norm technicznych, długoletniego doświadczenia zawodowego i dobrej praktyki inżynierskiej oraz ma na celu rozstrzygnąć wątpliwości powstałe w czasie instalowania urządzeń Ex, a także podnieść ogólny stan wiedzy o zagadnieniach ATEX wśród osób pracujących w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex