Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: urządzenia elektryczne Ex


Prace normalizacyjne w Komitecie Technicznym nr 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem

Tomasz Mazur

Strona: 14
Dział: Strefy Ex

Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej typu „budowa wzmocniona” dla napędów zasilanych z przemienników częstotliwości

Christian Lehrmann

Strona: 35
Dział: Strefy Ex

Napędy zasilane z przemienników częstotliwości posiadają duży potencjał redukcji zużycia energii, szczególnie w przypadku napędów maszyn przepływowych. Powoduje to chęć modyfikacji istniejących urządzeń. Ponieważ silniki o budowie wzmocnionej >e< są często wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem, w interesie ich użytkownika leży znalezienie oszczędnego i elastycznego rozwiązania dla ich pracy z przemiennikiem, szczególnie przy większych napędach

Suszarka doświadczalna i laboratoryjna do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dietmar Segmehl

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Suszarki stożkowe to próżniowe suszarki kontaktowe, które dzięki zamkniętej budowie i grzaniu pośredniemu mogą przetwarzać niebezpieczne lub toksyczne proszki z rozpuszczalnikami lub wodą. W tych suszarkach łatwo osiągnąć można poziomy wilgotności w wysokości kilku ppm (części na milion). Powszechnie wykorzystywane są tzw. urządzenia doświadczalne, opracowane w ciągu wieloletniej współpracy z firmami farmaceutycznymi oraz chemicznymi. Urządzenia takie muszą być wciąż udoskonalane, aby spełniały coraz większe wymagania. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę przystosowywania tych urządzeń do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazów (1 i 2) oraz pyłów (21 i 22).

Silniki elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem pyłów w zakładach energetycznych

Piotr Szymański

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Silniki elektryczne są urządzeniami powszechnie stosowanymi w elektrowniach. Wśród urządzeń, w których stanowią istotny element wyposażenia, możemy wymienić przenośniki taśmowe na liniach nawęglania, próbopobieraki, młynki nożowe, rozdrabniacze, wentylatory, młyny kulowe, napędy suwnic, osprzęt wywrotnicy i wiele innych. Silniki te muszą pracować niekiedy w bardzo trudnych warunkach. Szczególnym miejscem pracy silnika elektrycznego jest strefa zagrożona wybuchem pyłów.

Zabezpieczenia urządzeń elektrycznych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Gerold Klotz-Engman

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Artykuł wyjaśnia koncepcję normy EN 50495 [7] dotyczącej monitorowania potencjalnych źródeł zapłonu urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz wymogów w stosunku do poziomu bezpieczeństwa urządzeń ochronnych.

Program certyfikacji zakładów serwisowych IECEx

Proces certyfikacji zakładów konserwacyjnych i naprawczych na całym świecie

Thorsten Arnhold

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Światowy przełom Programu IECEx, do którego pierwsze 22 kraje przyłączyły się pod koniec lat 90., nastąpił w latach poprzedzających rok 2005, kiedy to zaobserwowano nagły wzrost liczby przyznawanych produktom certyfikatów. Na fali tego sukcesu zdecydowano, że w 2005 roku uruchomiony zostanie kolejny program dotyczący certyfikacji zakładów serwisowych, zajmujących się naprawą urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Certyfikacja IECEx już w Polsce

Michał Górny

Strona: 42
Dział: Strefy Ex

System IECEx wprowadza kilka schematów oceny zgodności dających pewność, że urządzenia i systemy są produkowane i użytkowane zgodnie z uznanymi w całym świecie zasadami bezpieczeństwa. Schemat IECEx jest systemem dobrowolnym potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dokumenty wydawane przez jednostki w poszczególnych krajach są uznawane przez odpowiadające im jednostki w innych krajach.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex