Magazyn EX :: Numer
poniedziałek, 03 października 2022
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: inertyzacja


Oznaczanie wskaźników pożarowowybuchowych dla pyłów z biomasy

Włodzimierz Kordylewski, Tadeusz Mączka, Wiesław Ostropolski

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Wybuchowość mieszanin pyłowo-powietrznych stanowi istotne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu podczas realizacji procesów technologicznych, w których czynniki te uczestniczą (transport pneumatyczny, odpylanie, suszenie, mielenie, sporządzanie mieszanin itp.). Szczególnie groźne są technologie, w których występują łatwopalne pyły przemysłowe w postaci osadów lub też pojawiają się mieszaniny tych pyłów z powietrzem bądź innym utleniaczem w postaci gazów przemysłowych.

Magazynowane zagrożenie – inertyzacja zbiorników

Michał Górny

Strona: 20
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: inertyzacja zbiornik paliwa
Gromadzenie zagrożenia, jakim jest magazynowanie paliw i gazów palnych skutkuje niekiedy poważnym zdarzeniem, takim jak pożar wybuch czy uwolnienie substancji niebezpiecznej. Mimo iż zasady minimalizowania ryzyka są znane – nie zawsze udaje się uniknąć przykrych konsekwencji.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex