Magazyn EX :: Numer
poniedziałek, 03 października 2022
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: parametry pożarowo-wybuchowe


Oznaczanie wskaźników pożarowowybuchowych dla pyłów z biomasy

Włodzimierz Kordylewski, Tadeusz Mączka, Wiesław Ostropolski

Strona: 22
Dział: Strefy Ex

Wybuchowość mieszanin pyłowo-powietrznych stanowi istotne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu podczas realizacji procesów technologicznych, w których czynniki te uczestniczą (transport pneumatyczny, odpylanie, suszenie, mielenie, sporządzanie mieszanin itp.). Szczególnie groźne są technologie, w których występują łatwopalne pyły przemysłowe w postaci osadów lub też pojawiają się mieszaniny tych pyłów z powietrzem bądź innym utleniaczem w postaci gazów przemysłowych.

Systemy chromatograficzne w wykonaniu przeciwwybuchowym do analizy paliwa w elektrowniach gazowych

Helmut Schulz, Wolfgang Moller

Strona: 23
Dział: Strefy Ex

W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności i niezawodności działania turbin w elektrowniach gazowych wymagany jest ciągły monitoring i kontrola parametrów spalania i kaloryczności paliwa. W tym celu, za pomocą chromatografów gazowych, oznacza się wartości wybranych parametrów fizykochemicznych. Oznacza to konieczność zastosowania technik analitycznych oraz aparatury w obszarach o zwiększonym ryzyku wystąpienia zagrożeń wybuchowych.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex