Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: certyfikacja IECEx


Certyfikacja IECEx już w Polsce

Michał Górny

Strona: 42
Dział: Strefy Ex

System IECEx wprowadza kilka schematów oceny zgodności dających pewność, że urządzenia i systemy są produkowane i użytkowane zgodnie z uznanymi w całym świecie zasadami bezpieczeństwa. Schemat IECEx jest systemem dobrowolnym potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dokumenty wydawane przez jednostki w poszczególnych krajach są uznawane przez odpowiadające im jednostki w innych krajach.

Program certyfikacji zakładów serwisowych IECEx

Proces certyfikacji zakładów konserwacyjnych i naprawczych na całym świecie

Thorsten Arnhold

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Światowy przełom Programu IECEx, do którego pierwsze 22 kraje przyłączyły się pod koniec lat 90., nastąpił w latach poprzedzających rok 2005, kiedy to zaobserwowano nagły wzrost liczby przyznawanych produktom certyfikatów. Na fali tego sukcesu zdecydowano, że w 2005 roku uruchomiony zostanie kolejny program dotyczący certyfikacji zakładów serwisowych, zajmujących się naprawą urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji wyrobów Ex wg PN-EN ISO/IEC 80079-34:2012

Łukasz Surowy

Strona: 17
Dział: Strefy Ex

Obecnie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo produkcyjne działające bez ustalonych procedur opisujących zasady produkcji i weryfikacji powtarzalności wytwarzanych wyrobów. W tym celu niezależnie od stosowanego systemu opracowano dokumenty dotyczące produkcji urządzeń Ex, które zawierały szereg wymagań związanych z ustanowieniem i utrzymaniem systemów nadzoru nad produkcją. Dokumenty zostały opracowane niezależnie w formie normatywnej EN 13980 (schemat ATEX) oraz w formie przewodnika OD005-1 (schemat IECEx).

Prace normalizacyjne w komitetach technicznych IEC

Thorsten Arnhold

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

W pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Ex, podobnie jak w roku ubiegłym, zamieszczamy informację o pracach w komitetach technicznych zajmujących się przygotowaniem norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. O zmianach w normach mówi się, że przypominają rwącą rzekę. Poniższe podsumowania potwierdzają, że takie porównanie jest wciąż aktualne. Aby wśród licznych zawirowań tej rzeki nie tracili Państwo orientacji, informujemy o tym, jakie nowości zostały niedawno wprowadzone do norm i jakich zmian należy się wkrótce spodziewać.

Dyrektywa ATEX na nowo

Michał Górny

Strona: 6
Dział: Strefy Ex

Tekst nowej dyrektywy jest interesującym dokumentem, warto się z nim zapoznać, szczególnie z preambułą, która podaje intencje wprowadzenia takiego uregulowania. W polskim systemie prawnym postanowienia dyrektywy ATEX transponowane są do dwóch aktów prawnych: ustawy o systemie oceny zgodności i rozporządzenia wdrażającego dyrektywę. Dokumenty te należy czytać (i stosować) łącznie. Przyjrzyjmy się kilku interesującym zapisom z preambuły do dyrektywy ATEXn.

Prace normalizacyjne dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Thorsten Arnhold

Strona: 12
Dział: Strefy Ex

Autor omawia prace we wszystkich komitetach technicznych IEC zajmujących się przygotowaniem norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, które miały miejsce w latach 2012/2013

IECEx w Gdańsku!

Ireneusz Rogala

Strona: 81
Dział: Relacje

Słowa kluczowe: certyfikacja IECEx
III Międzynarodowa Konferencja Schematu Normalizacyjnego IECEx odbyła się w tym roku w kwietniu w Gdańsku. Była to wyjątkowa okazja spotkania ze światowym gremium ekspertów, przedstawicieli przemysłu i organizacji normalizacyjnych zajmujących się sprawami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex