Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Thorsten Arnhold


Program certyfikacji zakładów serwisowych IECEx

Proces certyfikacji zakładów konserwacyjnych i naprawczych na całym świecie

Thorsten Arnhold

Strona: 47
Dział: Strefy Ex

Światowy przełom Programu IECEx, do którego pierwsze 22 kraje przyłączyły się pod koniec lat 90., nastąpił w latach poprzedzających rok 2005, kiedy to zaobserwowano nagły wzrost liczby przyznawanych produktom certyfikatów. Na fali tego sukcesu zdecydowano, że w 2005 roku uruchomiony zostanie kolejny program dotyczący certyfikacji zakładów serwisowych, zajmujących się naprawą urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Prace normalizacyjne w komitetach technicznych IEC

Thorsten Arnhold

Strona: 8
Dział: Strefy Ex

W pierwszym tegorocznym numerze Magazynu Ex, podobnie jak w roku ubiegłym, zamieszczamy informację o pracach w komitetach technicznych zajmujących się przygotowaniem norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. O zmianach w normach mówi się, że przypominają rwącą rzekę. Poniższe podsumowania potwierdzają, że takie porównanie jest wciąż aktualne. Aby wśród licznych zawirowań tej rzeki nie tracili Państwo orientacji, informujemy o tym, jakie nowości zostały niedawno wprowadzone do norm i jakich zmian należy się wkrótce spodziewać.

Wiadomości Ex

Informacje na temat ochrony przed wybuchem

Thorsten Arnhold

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Informacje o pracach komitetów normalizacyjnych w roku 2008

Prace normalizacyjne dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Thorsten Arnhold

Strona: 12
Dział: Strefy Ex

Autor omawia prace we wszystkich komitetach technicznych IEC zajmujących się przygotowaniem norm z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, które miały miejsce w latach 2012/2013

Wydobycie oleju i gazu łupkowego. Szczelinowanie

Thorsten Arnhold

Strona: 46
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: gazy odwierty szczelinowanie
Szczelinowanie można uznać za szczególny rodzaj wydobycia łatwopalnych węglowodorów. Ochrona przeciwwybuchowa jest wymagana podczas produkcji, transportu i przetwarzania surowców – taka sama zasada dotyczy eksploatacji złóż konwencjonalnych. Jednak ze względu na małą wydajność złóż łupku konieczne jest wykonywanie większej ilości odwiertów, to zaś prowadzi do zwiększenia ilości niezbędnego sprzętu. Poza tym przechowywanie i oczyszczanie wykorzystanego płynu szczelinującego stanowi zagrożenie wybuchem ze względu na obecność węglowodorów. Jeżeli wierzyć większości badań nad złożami niekonwencjonalnymi oraz podanym w nich informacjom na temat przewidywanej wielkości złóż, można założyć, że ochrona przeciwwybuchowa w sektorze wydobycia ropy i gazu ma przed sobą szerokie perspektywy.

Prace normalizacyjne dotyczące zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Thorsten Arnhold

Strona: 14
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe:

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex