Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe


Scenariusze pożarowe dla zakładów przemysłowych i instalacji technologicznych

Aleksandra Tracz-Gburzyńska

Strona: 45

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe
Projektowane i modernizowane obiekty przemysłowe, w których w procesach technologicznych przewidywane jest stosowanie mediów stwarzających zagrożenie pożarem i/lub wybuchem, są obiektami istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Polskie prawo traktuje je w szczególny sposób, wskazując konieczność przewidywania możliwych zdarzeń związanych z pożarem/wybuchem, jego oddziaływaniem, a w konsekwencji doborem odpowiednich środków zabezpieczających. Opisane postępowanie nosi nazwę scenariusza pożarowego.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex