Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Stanisław Nowak


Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Unii Europejskiej i Polsce

Stanisław Nowak

Strona: 51
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: normalizacja przepisy prawne
Spośród wielu zadawanych na szkoleniach pytań jedno powtarza się często: jakie są podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Unii Europejskiej i Polsce.

Wymagania kwalifikacyjne w energetyce

Stanisław Nowak

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Artykuł Stanisława Nowaka, przybliżający zagadnienie kompetencji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, jest kolejnym głosem w dyskusji o zagadnieniach pojmowania bezpieczeństwa w szerszych wymiarach. My technicy często w naturalny sposób próbujemy sprowadzić środki bezpieczeństwa wyłącznie do sfery technicznej. Tymczasem w obecnym świecie, przy nieustannie przyspieszającym postępie technicznym, tak wielowymiarowe zagadnienie jak zapewnienie bezpieczeństwa MUSI być rozpatrywane i kształtowane w sposób kulturowy. Tym cenniejsze jest to, że o potrzebie szkoleń i kompetencji pisze osoba zaangażowana stricte w technikę.

Ograniczenie ryzyka transferu źródeł zapłonu w transporcie biomasy

Stanisław Nowak

Strona: 43

Słowa kluczowe:
Przy zwiększaniu produkcji energii odnawialnej w Polsce zdecydowana większość firm energetycznych skierowała swoje działania na wykorzystanie biomasy w postaci stałej. Powstało wiele instalacji technologicznych, o różnym stopniu zaawansowania technicznego, niezbędnych do składowania, rozdrabniania i transportu do jednostek wytwórczych tego alternatywnego paliwa. Wraz z dynamicznym rozwojem tej echnologii dał się zauważyć znaczny wzrost ryzyka pożaru lub wybuchu, ściśle związany z eksploatacją takich układów technologicznych. Dowodem na to są liczne tego rodzaju zdarzenia, niektóre z nich wręcz o charakterze tragicznym i katastroficznym.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex