Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: szkolenia


ATEX USER ENERGO – kompleksowy system szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla elektrowni i elektrociepłowni

Ireneusz Rogala

Strona: 73

Zarówno Dyrektywy ATEX, jak i odnośne rozporządzenia oraz odpowiednie normy, wskazują na konieczność szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego osób zatrudnionych w miejscach pracy, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 78

Słowa kluczowe: szkolenia

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – szkolenia Akademii Bezpieczeństwa ASE

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 84

Słowa kluczowe: szkolenia

Wymagania kwalifikacyjne w energetyce

Stanisław Nowak

Strona: 28
Dział: Strefy Ex

Artykuł Stanisława Nowaka, przybliżający zagadnienie kompetencji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, jest kolejnym głosem w dyskusji o zagadnieniach pojmowania bezpieczeństwa w szerszych wymiarach. My technicy często w naturalny sposób próbujemy sprowadzić środki bezpieczeństwa wyłącznie do sfery technicznej. Tymczasem w obecnym świecie, przy nieustannie przyspieszającym postępie technicznym, tak wielowymiarowe zagadnienie jak zapewnienie bezpieczeństwa MUSI być rozpatrywane i kształtowane w sposób kulturowy. Tym cenniejsze jest to, że o potrzebie szkoleń i kompetencji pisze osoba zaangażowana stricte w technikę.

Sesja szkoleniowa „ATEX – bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w zastosowaniach przemysłowych”

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 34

Słowa kluczowe: szkolenia
Specjaliści z branży przemysłowej muszą być na bieżąco z aktualną i bardzo obszerną wiedzą o bezpieczeństwie. Ze względu na to, że są bardzo zajęci, zależy im na jednorazowym, intensywnym szkoleniu. Program dwudniowej sesji obejmuje tematykę podejmowaną w trakcie sześciu odrębnych szkoleń. Zajęcia prowadzi kilku najwyższej klasy ekspertów.

Nowe szkolenia z bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 86

Słowa kluczowe: szkolenia
Zagadnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego regulują dwie dyrektywy unijne implementowane do polskiego prawodawstwa przez odpowiednie rozporządzenia Ministra Gospodarki. Kwestie miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, reguluje dyrektywa 1999/92/WE, znana także jako ATEX 137 lub ATEX USERS (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.). Natomiast urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem obejmuje dyrektywa 94/9/WE znana też jako ATEX 95 ( wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r.).

Szkolenie ATEX–Technika przeciwwybuchowa na promie podczas rejsu po Bałtyku

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 17

Słowa kluczowe: szkolenia
Godną uwagi formułą organizacyjną jest szkolenie na statku morskim.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex