Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: gazociąg


Klasyfikowanie stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej

Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński

Strona: 91
Dział: Ad vocem

Po opublikowaniu artykułu dr. inż. Andrzeja Barczyńskiego „Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem w sieci gazowej” w „Magazynie Ex” nr 4/2011 nadszedł do Redakcji list od Czytelnika, który zamieszczamy wraz z odpowiedzią Autora.

Przepływomierze masowe Coriolisa firmy Micro Motion do pomiaru gazu

Karl Stappert

Strona: 50

Przepływomierze Coriolisa zyskały światową akceptację do pomiarów cieczy we wczesnych latach 80. i do tej pory zainstalowano ponad 400 000 przepływomierzy urządzeń tego typu. Nowsze konstrukcje przepływomierzy firmy Micro Motion charakteryzują się większą czułością dla małych natężeń przepływu i odpornością na zakłócenia; te dwa czynniki umożliwiają ich zastosowanie w aplikacjach obsługi mediów gazowych.

Zawór kulowy w wykonaniu przeciwwybuchowym

dla gazociągów, z automatyką napędu bez podłączenia do sieci

Philipp Baldermann i Tobias Popp

Strona: 23
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: gazociąg zawór kulowy
Głównym elementem napędu były elektroniczne elementy sterujące. Firma R. STAHL dostarczyła te elementy w wykonaniu przeciwwybuchowym w osłonie ognioszczelnej. Ogólna zasada działania regulowanych w ten sposób elementów mechanicznych jest genialna w swojej prostocie: ciśnienie z rurociągu, poprzez system orurowania, wykorzystywane jest jako siła uruchamiająca osprzęt. Ze względów bezpieczeństwa ciśnienie gazu jest najpierw przemieniane na ciśnienie oleju w specjalnym zbiorniku, w którym znajduje się gaz i olej (ang. gas-over-oil vessel). Po zastosowaniu sprawdzonej zasady działania mechanizmu jarzmowego uruchomiony zostaje podstawowy napęd, a wraz z nim osprzęt. Na wypadek całkowitej utraty ciśnienia w rurociągu system został wyposażony w rezerwowe źródło zasilania, które magazynuje ostatnio uzyskane w rurociągu ciśnienie. Umożliwia to zmagazynowanie ciśnienia wystarczającego na nawet trzy przebiegi.

Analiza systemów zapobiegających powstawaniu hydratów stosowanych w procesie wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce i na świecie

Bartłomiej Świerczyński

Strona: 74

W procesie wydobywania gazu bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacyjnego jest utrzymywanie temperatury płynu złożowego na bezpiecznym poziomie. Nie jest to proces związany tylko i wyłącznie z lepkością medium i zużyciem energii potrzebnej na przetłoczenie w późniejszym etapie wydobywanej mieszaniny węglowodorów i wody złożowej, ale również, w zależności od składu chemicznego, ma on istotny wpływ na powstawanie hydratów. Problem ten już od wielu lat jest przedmiotem analiz i testów, podczas których bada się możliwości wykorzystania różnych rozwiązań. Metody, o jakich będzie mowa, mają dwojakie zastosowanie. Jedne używane są prewencyjnie, inne, tzw. naprawcze, stosowane są w momencie powstania zatorów w rurociągach wydobywczych i znaczącego spadku stopnia wydobycia (przesyłu) przez odkładanie się hydratów na wewnętrznej stronie rur wydobywczych.

Projekt badawczy ROBOGASINSPECTOR: wykrywanie wycieków gazu za pomocą autonomicznych robotów mobilnych

Abdelkarim Habib, Gero Bonow, Andreas Kroll, Jens Hegenberg, Ludger Schmidt, Thomas Barz i Dirk Schulz

Strona: 27
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: detekcja gazociąg gazy rurociąg
W ramach programu „AUTONOMIK” Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki Niemiec dziewięciu partnerów stworzyło prototyp autonomicznego robota mobilnego służącego do wykrywania wycieków gazu w dużych zakładach przemysłowych. Autonomiczną mobilność systemu zapewniają różnego rodzaju czujniki do automatycznej lokalizacji i nawigacji. System ma również funkcję ręcznej obsługi zdalnej. Robot został wyposażony w technologię wizyjnej i zdalnej detekcji gazu, dzięki czemu może wykonywać inspekcje w zakładach przemysłowych bez konieczności wjeżdżania na potencjalnie niebezpieczne obszary oraz bez obecności ludzi. Robot może służyć zarówno do rutynowych inspekcji całych zakładów, jak i do systematycznych kontroli określonych ich części. Dzięki technologii zdalnych pomiarów możliwa jest też inspekcja tych części zakładu, do których trudno dotrzeć z użyciem tradycyjnych przyrządów pomiarowych.

Modernizacja instalacji oświetlenia obiektu związanego z przesyłem gazu

Aleksandra Rutkowska

Strona: 7

Inwestor zlecił wymianę opraw świetlówkowych i żarowych na nowoczesne oprawy w technologii LED producenta R.STAHL o identycznych parametrach natężenia oświetlenia.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex