Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: detekcja


Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Metan

Paweł Wąsowicz

Strona: 41
Dział: Strefy Ex

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy metan

Ocena zagrożenia wybuchem malarni wagonów kolejowych

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Opisywany przypadek dotyczy malarni wagonów kolejowych należącej do dużych zakładów chemicznych w Polsce. Celem tego artykułu jest przedstawienie metody wykonywania oceny zagrożenia wybuchem malarni wagonów kolejowych.

Niebezpieczne substancje w stanie gazowym. Siarkowodór

Paweł Wąsowicz

Strona: 43
Dział: Strefy Ex

Detekcja gazów w zapewnieniu bezpieczeństwa wybuchowego w energetyce

Konrad Ciebień

Strona: 61

Podstawowym zadaniem systemu detekcji jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Ważny w aspekcie ekonomicznym jest fakt umożliwienia lepszej kontroli jakości i wydajności procesu technologicznego. Odpowiednia ochrona przed zagrożeniami powinna być zastosowana wszędzie tam, gdzie są wykorzystywane substancje niebezpieczne, jak i w miejscach ich składowania.

System zarządzania flotą detektorów przenośnych w przedsiębiorstwach (kopalniach)

Konrad Ciebień

Strona: 54

Z doświadczeń najbardziej zaawansowanych technologicznie firm światowych wynika, że użytkownikom detektorów pracujących w strefach zagrożonych należy dostarczyć wiedzy, technologii oraz wszelkich środków umożliwiających kontrolę nad każdym ryzykiem w ich działalności. Potrzebne są narzędzia, które umożliwiają przewidywanie pewnych zdarzeń i podejmowanie działań wyprzedzających. Daje to możliwość dokonywania potrzebnych zmian, niezbędnej poprawy sytuacji i docelowo ratowania życia.

Audyt detekcji gazów wybuchowych i toksycznych

Rafał Frączek

Strona: 44

Słowa kluczowe: detekcja detektor gazu gazy
Zadaniem systemów detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz redukcja ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych urządzeń lub całych instalacji technologicznych. Cel ten może zostać osiągnięty jedynie dzięki prawidłowo zaprojektowanemu, wykonanemu i eksploatowanemu systemowi. W celu weryfikacji tych czynników możliwe jest dokonanie audytu systemu detekcji gazów.

System detekcji wycieku rozpuszczalnika zainstalowany na 16 zbiornikach w zakładach lakierniczych

Piotr Nowak

Strona: 12

Słowa kluczowe: detekcja wycieki zbiornik paliwa
Ze względu na wymogi prawne producent lakierów zmuszony był w krótkim czasie zainstalować i zatwierdzić system detekcji wycieku na szesnastu zbiornikach z rozpuszczalnikiem. Dział Automatyki ASE w ciągu pięciu tygodni zaprojektował, zrealizował i zatwierdził w U DT instalację spełniającą wymogi Klienta bez żadnych zakłóceń w procesie produkcji.

Detekcja źródeł ciepła oparta na kablach sensorycznych Pro-Line w elektrociepłowni

Bartłomiej Marek

Strona: 20

Transport biomasy na podajniku taśmowym, ze względu na właściwości fizykochemiczne substancji, niesie poważne ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku silnego nagrzania się elementów ruchomych podajnika. Aby uchronić zakład przed tym zagrożeniem, firma ASE zaprojektowała i wykonała dla elektrociepłowni w centralnej Polsce instalację zabezpieczającą podajniki biomasy pod kątem potencjalnych źródeł ciepła.

System zarządzania bezpieczeństwem Total Safety Commander TSCom (eStrażak ++)

Anna Marasek

Strona: 32

Prace nad rozwojem eStrażaka – przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności – podążyły w kierunku systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych i technicznych integrującego bezpieczeństwo we wszystkich jego aspektach w jeden spójny system. W chwili obecnej jest to nadrzędny system monitorujący pracę wszystkich podsystemów związanych z bezpieczeństwem, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń. Znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu wraz ze stworzeniem platformy do zarządzania bezpieczeństwem spowodowało, że nazwa eStrażak przestała trafnie identyfikować wyrób.

Wyzwania związane z systemami bezpieczeństwa

System Bezpieczeństwa – poziom SIL

Rafał Frączek

Strona: 55

Systemy realizujące funkcje bezpieczeństwa, jakimi są np. systemy detekcji gazów, stają się systemami coraz bardziej złożonymi. W praktyce oznacza to utrudnienia związane z określeniem wszystkich rodzajów odchyleń oraz możliwych zachowań urządzeń wchodzących w skład systemu. Nawet pomimo regularnych testów przeprowadzanych podczas eksploatacji, umożliwiających wykrycie niektórych uszkodzeń niebezpiecznych, trudno jest zagwarantować należyte wykonanie funkcji.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex