Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: wycieki


Elektryczność statyczna a zabezpieczanie zbiorników przed wyciekiem

Jacek Bordziłowski

Strona: 56

Stosowanie tworzyw sztucznych o zbyt niskiej oporności elektrycznej wewnątrz zbiorników paliwowych o pojemności powyżej 2,5 m3 może stanowić poważne zagrożenie pożarowe i wybuchowe i z tego względu, zgodnie z Wymaganiami UDT z listopada 2009 r., musi być kontrolowane przed odbiorem zbiornika.

System zarządzania flotą detektorów przenośnych w przedsiębiorstwach (kopalniach)

Konrad Ciebień

Strona: 54

Z doświadczeń najbardziej zaawansowanych technologicznie firm światowych wynika, że użytkownikom detektorów pracujących w strefach zagrożonych należy dostarczyć wiedzy, technologii oraz wszelkich środków umożliwiających kontrolę nad każdym ryzykiem w ich działalności. Potrzebne są narzędzia, które umożliwiają przewidywanie pewnych zdarzeń i podejmowanie działań wyprzedzających. Daje to możliwość dokonywania potrzebnych zmian, niezbędnej poprawy sytuacji i docelowo ratowania życia.

System detekcji wycieku rozpuszczalnika zainstalowany na 16 zbiornikach w zakładach lakierniczych

Piotr Nowak

Strona: 12

Słowa kluczowe: detekcja wycieki zbiornik paliwa
Ze względu na wymogi prawne producent lakierów zmuszony był w krótkim czasie zainstalować i zatwierdzić system detekcji wycieku na szesnastu zbiornikach z rozpuszczalnikiem. Dział Automatyki ASE w ciągu pięciu tygodni zaprojektował, zrealizował i zatwierdził w U DT instalację spełniającą wymogi Klienta bez żadnych zakłóceń w procesie produkcji.

System zarządzania bezpieczeństwem Total Safety Commander TSCom (eStrażak ++)

Anna Marasek

Strona: 32

Prace nad rozwojem eStrażaka – przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności – podążyły w kierunku systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych i technicznych integrującego bezpieczeństwo we wszystkich jego aspektach w jeden spójny system. W chwili obecnej jest to nadrzędny system monitorujący pracę wszystkich podsystemów związanych z bezpieczeństwem, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń. Znaczące rozszerzenie funkcjonalności systemu wraz ze stworzeniem platformy do zarządzania bezpieczeństwem spowodowało, że nazwa eStrażak przestała trafnie identyfikować wyrób.

System detekcji wycieków wody TraceTek jako przykład dobrej praktyki inżynierskiej

Piotr Nowak

Strona: 58

System detekcji wycieków jest rozwiązaniem coraz bardziej potrzebnym, a nawet koniecznym w obliczu rozwoju struktur podatnych na działanie wody. Pozwala on na zabezpieczenie najbardziej narażonych miejsc przed szkodliwymi skutkami zalania. Obowiązkiem inżynierów zajmujących się inteligentnymi budynkami oraz związaną z nimi automatyką jest dążenie do osiągnięcia optymalnego zabezpieczenia zasobów, które możemy nazwać kluczowymi lub krytycznymi dla działania naszego przedsiębiorstwa albo procesu. W ten sposób spełniane są wymagania stawiane przez Dyrektywy Nowego Podejścia, czyli zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, wartościom materialnym oraz środowisku. Każdy nowoczesny

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex