Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Kategoria: Automatyka przemysłowa


System detekcji wycieku rozpuszczalnika zainstalowany na 16 zbiornikach w zakładach lakierniczych

Piotr Nowak

Strona: 12

Słowa kluczowe: detekcja wycieki zbiornik paliwa
Ze względu na wymogi prawne producent lakierów zmuszony był w krótkim czasie zainstalować i zatwierdzić system detekcji wycieku na szesnastu zbiornikach z rozpuszczalnikiem. Dział Automatyki ASE w ciągu pięciu tygodni zaprojektował, zrealizował i zatwierdził w U DT instalację spełniającą wymogi Klienta bez żadnych zakłóceń w procesie produkcji.

Zalegalizowany system pomiarowo-rozliczeniowy Raptor na zbiorniku oleju napędowego

Mariusz Sypuła

Strona: 14

Podczas zadania inwestycyjnego opomiarowania zbiornika oleju napędowego istotnym czynnikiem była redukcja kosztów projektu oraz czasu potrzebnego na jego realizację. System Raptor redukuje ilość okablowania oraz tras kablowych, co znacząco wpływa na koszt materiałów i robocizny. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom ASE procedura zatwierdzenia typu i legalizacji przebiegła szybko i sprawnie.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji filtrocyklonów w zakładach farmaceutycznych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 18

Jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych, w których istnieje ryzyko wybuchu, jest ograniczenie efektu wybuchu wraz z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wybuchu. Firma ASE , jako generalny wykonawca, opracowała koncepcję, wykonała projekt i zrealizowała zadanie polegające na zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem wybuchu dla instalacji systemu odpylania i odkurzania w zakładzie farmaceutycznym.

Detekcja źródeł ciepła oparta na kablach sensorycznych Pro-Line w elektrociepłowni

Bartłomiej Marek

Strona: 20

Transport biomasy na podajniku taśmowym, ze względu na właściwości fizykochemiczne substancji, niesie poważne ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku silnego nagrzania się elementów ruchomych podajnika. Aby uchronić zakład przed tym zagrożeniem, firma ASE zaprojektowała i wykonała dla elektrociepłowni w centralnej Polsce instalację zabezpieczającą podajniki biomasy pod kątem potencjalnych źródeł ciepła.

Suche manometry antywibracyjne Plus! na tłoczeniu pompy węglowodorów w rafinerii

Jarosław Wojtak

Strona: 34

Słowa kluczowe: rurociąg
Pomiary ciśnienia na tłoczeniu pomp w jednej z polskich rafinerii od dawna przysparzały użytkownikowi problemów związanych z krótką żywotnością tradycyjnych manometrów. Ulegały one szybkiemu uszkodzeniu na skutek wibracji instalacji, a także pulsacji ciśnienia w procesie. Dział Automatyki ASE rozwiązał ten problem, instalując na rurociągu suchy manometr antywibracyjny z Systemem Plus!

Moduł rozliczeniowy systemu TSCom (eStrażak) na zbiornikach ze środkami pianotwórczymi

Konrad Ciebień

Strona: 38

ASE dostarczyło jednostce straży pożarnej w rafinerii system pomiaru środków pianotwórczych z funkcją zabezpieczenia przed całkowitym opróżnieniem lub przepełnieniem zbiornika.

System detekcji wycieku wody TraceTek w sterowni

Piotr Nowak

Strona: 28

Słowa kluczowe: detekcja TraceTek
System TraceTek sygnalizuje, że nastąpił wyciek wody oraz informuje o miejscu jego wystąpienia.

System Total Safety Commander na straży bezpieczeństwa bloku gazowego

Piotr Pomorski

Strona: 32

Total Safety Commander stanowi nadrzędny system monitorujący pracę podsystemów związanych z bezpieczeństwem obiektu, stanowiący kolejną, niezależną warstwę zabezpieczeń.

System detekcji dwutlenku węgla w Browarze w Elblągu

Robert Ciechacki

Strona: 26

Słowa kluczowe:
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników, zakładu i środowiska zdecydowano się zmodernizować system detekcji. W porozumieniu z firmą ASE, na podstawie wytycznych co do jakości oraz funkcjonalności, został opracowany nowy projekt systemu detekcji i sygnalizacji emisji dwutlenku węgla.

ASE Baltic – działalność ASE na Litwie, Łotwie i w Estonii

Jarosław Wojtak

Strona: 32

Słowa kluczowe:
Po doświadczeniach bardzo udanej współpracy w Polsce niemiecki producent urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym R. Stahl zaproponował ASE przejęcie dystrybucji swoich wyrobów również w krajach bałtyckich.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex