Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: bateria centralna


Bateria centralna zasilania awaryjnego w fabryce biodiesla w Malborku

Grzegorz Kulczykowski

Strona: 56
Dział: Strefy Ex

Problem zasilania awaryjnego oświetlenia w strefach zagrożonych wybuchem rozwiązuje się zwykle poprzez stosowanie opraw z zasilaniem indywidualnym, a więc z baterią NiCd dołączoną do każdego z punktów oświetleniowych. Tymczasem w Zakładach Produkcji Biopaliw firmy Biopaliwa S.A. w Malborku wybrano ciekawe rozwiązanie: zastosowano baterię centralną. Ze względu na dużą ilość opraw wymaganych w strefie 1 oraz na zewnątrz budynku, w strefie 2, zdecydowano się na rozwiązanie wygodniejsze i w perspektywie znacznie tańsze, poprzez zastosowanie do zasilania awaryjnego baterii centralnej. Oprawy oświetleniowe oraz baterię centralną zapewniła firma ASE, korzystając z oferty R.STAHL.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji filtrocyklonów w zakładach farmaceutycznych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 18

Jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych, w których istnieje ryzyko wybuchu, jest ograniczenie efektu wybuchu wraz z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wybuchu. Firma ASE , jako generalny wykonawca, opracowała koncepcję, wykonała projekt i zrealizowała zadanie polegające na zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem wybuchu dla instalacji systemu odpylania i odkurzania w zakładzie farmaceutycznym.

Wdrożenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem w elektrowni równolegle z oprogramowaniem wspomagającym eksploatację urządzeń

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym ma wpływ na poziom bezpieczeństwa instalacji oraz wydłużenie żywotności urządzeń. Jak pokazało doświadczenie, wprowadzenie w życie zapisów instrukcji eksploatacji wsparte działaniem systemu Inspector-Ex przyczyniło się zarówno do ułatwienia, jak i podwyższenia jakości prowadzonych kontroli oraz konserwacji urządzeń, a co się z tym wiąże – zwiększenia i utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex