Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: system tłumienia wybuchu (HRD)


Systemy przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wybuchu w instalacjach przemysłowych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 30
Dział: Strefy Ex

Zabezpieczenie stanowisk pracy przed wybuchem jest jednym z warunków do spełnienia wymogów dyrektywy ATEX 137. Zgodnie z tą dyrektywą pracodawca powinien stosować organizacyjne lub techniczne środki ochronne, którymi są: zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej oraz ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących. Ostatni środek można realizować przez zastosowanie odpowiednich systemów ochronnych.

Zabezpieczenie urządzeń przemysłowych przed wybuchem – systemy HRD

Grzegorz Orlikowski

Strona: 35
Dział: Strefy Ex

Zabezpieczenie stanowisk pracy przed wybuchem jest jednym z warunków koniecznych do spełnienia wymagań Dyrektywy ATEX 137 przez pracodawcę w celu dostosowania stanowisk pracy. Dyrektywa, jak i stosowne rozporządzenie, określają środki realizacji tego celu. Najbardziej oczywistym sposobem jest zapobieganie: tworzeniu się oraz wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej. W rzeczywistości może być to trudne do realizacji w wielu aplikacjach przemysłowych np. w przypadku filtrów czy przenośników kubełkowych. Dlatego, aby spełnić wymagania przepisów prawnych, często niezbędne jest stosowanie dodatkowych urządzeń do minimalizacji skutków lub izolacji wybuchu. Należy zaznaczyć, że wszystkie one powinny być zgodne z inną dyrektywą – ATEX 95.

Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji filtrocyklonów w zakładach farmaceutycznych

Grzegorz Orlikowski

Strona: 18

Jedną z metod zapewnienia bezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych, w których istnieje ryzyko wybuchu, jest ograniczenie efektu wybuchu wraz z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wybuchu. Firma ASE , jako generalny wykonawca, opracowała koncepcję, wykonała projekt i zrealizowała zadanie polegające na zabezpieczeniu przed rozprzestrzenianiem wybuchu dla instalacji systemu odpylania i odkurzania w zakładzie farmaceutycznym.

System zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji nawęglania na obiegach młynowych w elektrociepłowni – projekt wykonawczy montażu urządzeń

Janusz Bułakowski

Strona: 26

Biproraf wspólnie z ASE podjął wyzwanie postawione przez jedną z dolnośląskich elektrociepłowni – obliczeń wytrzymałościowych układów obiegów młynowych oraz projektu wykonawczego montażu urządzeń zabezpieczeń przed wybuchem na tych obiegach. Przedsięwzięcie znacząco zwiększyło bezpieczeństwo na instalacji nawęglania

Wdrożenie zasad zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie technicznych i organizacyjnych rozwiązań w linii nawęglania Elektrowni Dolna Odra cz.2

Krzysztof Chojnacki

Strona: 38
Dział: Strefy Ex

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań prowadzących do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zrealizowanych po zdarzeniu awaryjnym przez pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w aspekcie wypracowanej metodyki, rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Nie jest to jednak wskazywanie jedynych możliwych rozwiązań, ponieważ przedstawione tu elementy są dostosowane do uwarunkowań technologicznych i organizacyjnych Elektrowni Dolna Odra i choć mogą zostać wdrożone w innych elektrowniach lub elektrociepłowniach, to jednak zawsze należy uwzględniać lokalną specyfikę danej instalacji.

Pasywne i aktywne systemy tłumienia wybuchów pyłów przemysłowych Część II. Aktywne metody tłumienia wybuchów przemysłowych

Rudolf Klemens, Marian Gieras

Strona: 34
Dział: Strefy Ex

Aby opracować skuteczny system tłumienia wybuchów, należy najpierw dobrze rozpoznać mechanizm rozwoju tego procesu. Proces wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych oraz hybrydowych (pyłowo-gazowo-powietrznych) nie został do tej pory w pełni rozpoznany. Istnieje szereg przyczyn tego stanu rzeczy. Zaliczamy tutaj przede wszystkim niemożność wytworzenia w praktyce idealnie jednorodnych mieszanin pyłowo-gazowych. Dotyczy to szczególnie badań prowadzonych w dużej skali.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex