Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Janusz Bułakowski


System zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem wybuchu na instalacji nawęglania na obiegach młynowych w elektrociepłowni – projekt wykonawczy montażu urządzeń

Janusz Bułakowski

Strona: 26

Biproraf wspólnie z ASE podjął wyzwanie postawione przez jedną z dolnośląskich elektrociepłowni – obliczeń wytrzymałościowych układów obiegów młynowych oraz projektu wykonawczego montażu urządzeń zabezpieczeń przed wybuchem na tych obiegach. Przedsięwzięcie znacząco zwiększyło bezpieczeństwo na instalacji nawęglania

Modelowanie urządzeń w 3D do analizy wytrzymałości

Janusz Bułakowski

Strona: 40

Słowa kluczowe:
W jednym z podwarszawskich zakładów produkcyjnych należących do światowego lidera wśród firm z branży zdrowie i higiena należało zweryfikować urządzenia pod kątem wytrzymałości. Weryfikacja wiązała się z koniecznością doboru odpowiednich urządzeń zabezpieczających przed wybuchem. Biuro projektowe Biproraf zamodelowało w 3D, przeanalizowało i przygotowało raport z obliczeń zawierający pełną informację o możliwościach zabezpieczenia urządzeń produkcyjnych.

Kompleksowy projekt urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Janusz Bułakowski

Strona: 53

Przeładunek mediów ze zbiorników transportowych wiąże się w naszym kraju z szeregiem wymagań prawnych. Podstawą prawną, która opisuje te wymagania, są rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Niniejszy tekst przybliży wybrane aspekty techniczne na przykładzie zrealizowanego kompleksowego projektu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex