Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Słowo Kluczowe: zbiorniki transportowe


Modernizacja instalacji do czyszczenia cystern kolejowych

Danuta Matejko

Strona: 49

Modernizacja istniejącej instalacji do mycia cystern kolejowych miała na celu: • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników obsługujących procesy mycia. • wyeliminowanie emisji szkodliwych produktów do środowiska poprzez hermetyzację procesu mycia, • znaczne zwiększenie wydajności mycia cystern przy zachowaniu wymaganych standardów technicznych, • obniżenie kosztów mycia,

Kompleksowy projekt urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Janusz Bułakowski

Strona: 53

Przeładunek mediów ze zbiorników transportowych wiąże się w naszym kraju z szeregiem wymagań prawnych. Podstawą prawną, która opisuje te wymagania, są rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Niniejszy tekst przybliży wybrane aspekty techniczne na przykładzie zrealizowanego kompleksowego projektu.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex