Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Danuta Matejko


Modernizacja instalacji do czyszczenia cystern kolejowych

Danuta Matejko

Strona: 49

Modernizacja istniejącej instalacji do mycia cystern kolejowych miała na celu: • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników obsługujących procesy mycia. • wyeliminowanie emisji szkodliwych produktów do środowiska poprzez hermetyzację procesu mycia, • znaczne zwiększenie wydajności mycia cystern przy zachowaniu wymaganych standardów technicznych, • obniżenie kosztów mycia,

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex