Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Jolanta Bladowska/Stadnicka


Ocena zagrożenia wybuchem malarni wagonów kolejowych

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 26
Dział: Strefy Ex

Opisywany przypadek dotyczy malarni wagonów kolejowych należącej do dużych zakładów chemicznych w Polsce. Celem tego artykułu jest przedstawienie metody wykonywania oceny zagrożenia wybuchem malarni wagonów kolejowych.

Instrukcja ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem jako środek organizacyjny zwiększający bezpieczeństwo pracowników elektrowni

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 21
Dział: Strefy Ex

Pracodawca musi zapobiegać zapłonowi atmosfer niebezpiecznych również wskutek możliwych wyładowań elektrostatycznych. Ochrona przeciwwybuchowa dotyczy także miejsc pracy, w których osoby wykonują pracę krótkotrwale lub wykonują czynności inspekcyjne. Takie sytuacje zachodzą właśnie na obiektach ciągu technologicznego podawania paliwa do kotła w opisywanej elektrowni.

Wdrożenie instrukcji eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem w elektrowni równolegle z oprogramowaniem wspomagającym eksploatację urządzeń

Jolanta Bladowska/Stadnicka

Strona: 33
Dział: Strefy Ex

Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym ma wpływ na poziom bezpieczeństwa instalacji oraz wydłużenie żywotności urządzeń. Jak pokazało doświadczenie, wprowadzenie w życie zapisów instrukcji eksploatacji wsparte działaniem systemu Inspector-Ex przyczyniło się zarówno do ułatwienia, jak i podwyższenia jakości prowadzonych kontroli oraz konserwacji urządzeń, a co się z tym wiąże – zwiększenia i utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex