Magazyn EX :: Numer
login/mail
hasło

Witamy,
aby używać spersonalizowanych funkcji, zaloguj się lub zarejestruj.

Strona główna - Autor: Jarosław Wojtak


Manometry Systemu Plus! – najlepsze rozwiązanie lokalnych pomiarów ciśnienia w aplikacjach pompowych i kompresorowych

Jarosław Wojtak

Strona: 29

Wibracje na instalacji pomp to zjawisko powszechne w różnych procesach technologicznych. Pomiary ciśnienia na tłoczeniu pomp od dawna nastręczały użytkownikom problemów związanych z krótką żywotnością tradycyjnych manometrów. Ulegały one bowiem szybkiemu uszkodzeniu wskutek wibracji instalacji, jak też pulsacji ciśnienia w procesie. Usterkowość ta przekładała się na ilość czasu poświęcaną na obsługę, częstą konieczność wymiany na nowe urządzenia, zapewnienie zapasów magazynowych itd. W konsekwencji prowadziło to do bardzo wysokiego kosztu obsługi punktu pomiarowego i niepotrzebnego zaangażowania służb utrzymania ruchu.

Suche manometry antywibracyjne Plus! na tłoczeniu pompy węglowodorów w rafinerii

Jarosław Wojtak

Strona: 34

Słowa kluczowe: rurociąg
Pomiary ciśnienia na tłoczeniu pomp w jednej z polskich rafinerii od dawna przysparzały użytkownikowi problemów związanych z krótką żywotnością tradycyjnych manometrów. Ulegały one szybkiemu uszkodzeniu na skutek wibracji instalacji, a także pulsacji ciśnienia w procesie. Dział Automatyki ASE rozwiązał ten problem, instalując na rurociągu suchy manometr antywibracyjny z Systemem Plus!

ASE Baltic – działalność ASE na Litwie, Łotwie i w Estonii

Jarosław Wojtak

Strona: 32

Słowa kluczowe:
Po doświadczeniach bardzo udanej współpracy w Polsce niemiecki producent urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym R. Stahl zaproponował ASE przejęcie dystrybucji swoich wyrobów również w krajach bałtyckich.

Program technicznej edukacji młodzieży w Zespole Szkół Łączności

Jarosław Wojtak

Strona: 54
Dział: Aktualności

Słowa kluczowe:
W Technikum Łączności – renomowanej gdańskiej szkole - program nauczania jednej z klas profilowanych dla zawodu technik-elektronik został powiązany z potrzebami firmy LOTOS Serwis. Blok zajęć o tematyce technicznej – głównie z dziedziny automatyki – prowadzony jest z reguły przez inżynierów praktyków. Do współpracy w prowadzeniu zajęć zaproszono również ASE.

W najnowszym numerze:

Patronujemy:

 

 

ZBRUI ATEX ENERGO ZBF Strefy Ex